WORLD FAMOUS MARTIAL ARTS MASTER

Celebrity inscription
Xu Cai wrote an inscription
Zhang yangtin wrote an inscription
Cheng long wrote an inscription
Liang shouyu wrote an inscription
Zhang shan wrote an inscription
Xi yuntai wrote an inscription
Zhou shusheng wrote an inscription
Chang cang wrote an inscription
Wu Bin wrote an inscription
Yu Haiwrote an inscription
Wan Hankui wrote an inscription
Fu Biao wrote an inscription
Yang wei wrote an inscription
2017 wall calendar World Martial Arts Master
EvaluationCommittee of Martial Artists of World

Honorary Chairman

Zhang Yaoting /Beijing, Chang Chang / Beijing, Liang Shou-Yu / Canada, Xi Yun Tai / Sichuan,Zhou Shusheng / Singapore

Ⅱ Executive Chairman

Yang Wei /Zhejiang

Ⅲ Secretary-General

Huang Jianjun /Hebei

Ⅳ Vice-President

Wu Xinliang /Sichuan, Li Hong / Heilongjiang, Wan Han Kui / Chongqing, Wu Shijun / Beijing

Ⅴ members

Wu Wenqing / USA, HelenLiang / Canada,Yu Wenxue / Russia, Li Yuhua / Germany, Fu Changhui / Singapore,Xin Guiwei / Zhejiang


Photo News
World Famous Martial Arts Master (Book Ⅴ)
world-renowned Wushu Master [Book]
2016 wall calendar World Martial Arts Master
2015 wall calendar World Martial Arts Master
Wang Hankui(Chongqing)
Xi Yuntai(Sichuan)
Wu Xinliang(Sichuan)
Li Hong(Heilongjiang)
Wu Chaocheng(Sichuan)
Yang Wei(Zhejiang)
Mu Song(Liaoning)
Huang Jianjun(Hebei)
Wu Dehai(Heilongjiang)
Chen Hongguang(Sichuan)
Yang Xiangling(Jiangsu)
Li Suqin(Sichuan)
Zhu Lijun(Zhejiang)
2014 wall calendar World Martial Arts Master
Liang shouyu(Canada)
Xu yuntai(Sichuan)
Zhou shusheng(Singapore)
Peng yufang(Hubei)
Song yixiang(Shandong)
Yang wei(Zhejiang)
Wu wenqing(USA)
Mu song(Liaoning)
Zhang jincai(Guizhou)
Wu chaocheng(sichuan)
Chen kunshan(Fujian)
Lin xiaotong(Zhejiang)
Yang xiangling(Jiangsu)
分享网站